Kursstart och kallelse
När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan vilket
betyder att du är antagen till den aktivitet/utbildning du har anmält dig till. I samband med
denna bekräftelse får du information om lokalisation och annan betydande information
gällande din anmälan om inget annat anges. (I vissa fall anges lokalisation senast 2 dagar
innan kursstart.)
Anmälan är bindande
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Hundfantasten
följer konsumentverkets regler gällande lagen om distansavtal och hemköpslagen.
Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att skriftligt meddela detta till
Hundfantasten inom 14 dagar efter det att du fått din bekräftelse. Glöm inte att skriva under
ditt ångertagande med din namnteckning. Ångertagandet skickas till adressen som anges
under kontakt på hemsidan.
Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din
ångerrätt.
Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter kursen
Före kursstarten
Om du återtar din anmälan innan ångerrätten förfallit så tar vi ut en administrationsavgift på
3 0% dock högst 500 kronor. Om du återtar din anmälan efter ångerrätten förfallit debiteras
hela avgiften.
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att
du avbryter kursen är sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, eller annan jämförbar
anledning som du inte kunnat förutse får du ta igen kursen vid ett annat tillfälle.
Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften. Om
kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få
tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett
för dig väsentligt sätt.
Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
Personnummer används inte av Hundfantasten.
Övrigt Kostnaden för boende, förtäring, litteratur, studiematerial och
förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat
anges. Var vänlig läs på hemsidan vad som är aktuellt för just din anmälan.

Läs mer på Konsumentverkets sida!